Alla behöver se bra
 
Företaget SE-BRA Scandinavia AB säljer luppglasögon till yrkesfolk, som behöver se bra i sitt dagliga arbete. Tandläkare och kirurger är de främsta målgrupperna, men även juvelerare, urmakare, vapensmeder och andra yrkeskategorier som kräver skärpt syn har nytta av ”skräddarsydda” luppglasögon.
Björn Tjernberg startade SE-BRA för två år sedan, men har arbetat i över 35 år inom den medicinsktekniska sektorn. Inriktningen på specialtillverkade luppglasögon blev naturligt när han märkte den stora efterfrågan. Till en början omfattade kundkretsen främst kirurger, men av en slump kom han in på tandläkare, som idag utgör den största delen av kunderna. SE-BRA erbjuder skräddarsydda luppglasögon med olika förstoringsgrad. Den vanligaste förstoringen är 2,5 gånger, men det finns ända upp till 6 gångers förstoring.
SE-BRA arbetar med två fabrikat: Designs for Vision, som är världens största tillverkare av luppglasögon för kirurgiskt och dentalt bruk, samt OT New Vision, som är ett svenskt fabrikat.
– Produkterna tillverkas specifikt för individen. Jag besöker kliniken och mäter upp tandläkarens arbetsavstånd. Det krävs flera mätningar för att få ett så exakt resultat som möjligt. Även arbetsställning är viktigt för att man skall få god ergonomi. Användaren får naturligtvis sin egen korrektion i såväl glasögat som i luppen. Vartefter synen förändras uppdateras användarens luppglasögon så att denne alltid har ett fullgott hjälpmedel. Även den som har fullgod syn har stor hjälp av luppglasögon.
 
Under 2005 kommer en ny produkt med 1,7 gånger förstoring, riktad till tandsköterskor och hygienister. Även tandtekniker behöver liksom tandläkaren se bra och då är luppglasögonen oumbärliga.
– SE-BRA har samarbetspartners i Norge (Optimed) och Danmark (CaMed). Marknaden för luppglasögon är stor och vi har levererat luppar till lite udda verksamheter också, bland annat juvelerare som arbetar med infattning av ädelstenar, säger Björn.
Ska man se bra är det inte bara förstoring som är väsentligt, Björn betonar även vikten av ordentligt ljus – ljus och luppar tillsammans gör underverk.
Björn är 62 år och planerar att driva företaget vidare. Vad som händer framöver är inte klart, men Björn har i alla fall definitivt hittat sin nisch på marknaden.
– Jag får ofta höra av tandläkarna vilket bra hjälpmedel luppglasögonen är, de kan inte förstå hur de över huvud taget har kunnat klara sig utan dem tidigare. Lupparna frälser inte världen, men det är ett väldigt gott komplement för att alla ska kunna göra ett bra arbete.

SE-BRA Scandinavia AB

Bransch:
Tjänster

Telefon: 08-54474215
Fax: 08-54474216


Email:
bjorn@se-bra.se

Adress:
SE-BRA Scandinavia AB
Vargmötesvägen 20
18630 Vallentuna

| 13 SENASTE FÖRETAGEN